Hvad er Teitur?

Teitur er en lokalklub under Dansk Islandshesteforening. Klubben blev dannet i 2000 med det formål at øge kendskabet til den islandske hest i hovedstadsområdet - særlig på Amager, men alle er velkomne.

Hvem er medlem af Teitur?

Medlemsskaren i Teitur spænder vidt fra unge til gamle, og alle med forskellige interesser i forhold til vores Islandske heste. Vi har medlemmer fra 10 til over 70 år og alle er aktive med deres heste på hver sin måde. Nogle nyder skønne ture ved skovog strand, andre kan lide udfordringen i at deltage i stævner – her er plads til det hele.

Aktiviteter

Foreningen prioriterer både sportslige og sociale aktiviteter. Undervisning med lokale og udefra kommende instruktører samt foredrag udgør en stor del af klubbens aktiviteter. Vi hygger os også med fællesture/kaffekageture, hvor vi har hele 60 km ridestier og skov, til vores rådighed.

Mange af vores aktiviteter og arrangementer bliver udbudt igennem Sporti, hvorimod fællesture typisk organiseres i vores Facebook-gruppe